Καλέστε μας στο 210 6022492

Καλώς ηλθάτε στο medella nutrition

     

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικά

Το ηλεκτρονικό κατάστημα medellanutrition.gr, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του τιμολογιακή πολιτική, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα medellanutrition.gr παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους κάτωθι αναφερομένους  Όρους Χρήσης.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα medellanutrition.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσεως, χωρίς να υποχρεούται σε ιδιαίτερη προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.
Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως αυτοί, τροποποιηθέντες, ισχύουν.
Ο Πελάτης τεκμαίρεται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους όρους αυτούς, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος medellanutrition.gr. 

Στοιχεία Πελάτη

Τα κάτωθι στοιχεία των Πελατών/χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος medellanutrition.gr καταχωρούνται κατά την αγορά προϊόντων της εταιρείας μας:
Όνομα, Επίθετο, Όνομα ή επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Διεύθυνση e-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη.

Χρήση των στοιχείων του Πελάτη από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

H συλλογή των ανωτέρω αναφερομένων πληροφοριών που συνιστούν κατα τους ορισμούς του Νόμου προσωπικά δεδομένα, είναι απαραίτητη ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του site. Δηλαδή να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λ.π.

To medellanutrition.gr δεσμεύεται πως δεν θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το website μας

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων μας, όλων των προσωπικών στοιχείων που κοινοποίησε, κατά τα ανωτέρω, στο ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι:

α. έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του.

β. δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την medellanutrition.gr. 

Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεσμεύεται:

Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος medellanutrition.gr  για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως συνέπεια την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του medellanutrition.gr, για πράξεις, που αναφέρονται (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

Να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος medellanutrition.gr.

Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος medellanutrition.gr.

Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρεχομένης Υπηρεσίας ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, στο παρόν, αναγραφόμενους όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα medellanutrition.gr  δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

Προϊόντα και πληροφορίες - Ευθύνη του medellanutrition .gr

Το medellanutrition.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον Πελάτη, από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του e-shop προερχόμενη, από ΑΠΩΛΕΙΑ, Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ, Ή ΜΗ ΛΗΨΗ, Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Οι περιγραφές των προϊόντων είναι απλώς ένα αντίγραφο των πληροφοριών του κατασκευαστή, και ως εκ τούτου, δεν είμαστε άμεσα υπεύθυνοι για ισχυρισμούς σχετικά με τα προϊόντα.

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Ή ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Σας ενθαρρύνουμε να αναρτάτε τη γνώμη σας για τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας ώστε να βοηθάτε τους πελάτες μας να πέρνουν όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη απόφαση.

Το medellanutrition.gr, δεν υποχρεούται εγκατάστασης των προϊόντων του e-shop.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την παραγγελία προϊόντος από την ιστοσελίδα μας απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας στην οποία πρέπει να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.medellanutrition.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στους παρακάτω σύνδεσμους  http://www.medellanutrition.gr/contacts/

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site  μας χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του medellanutrition.gr.

Τρόποι Πληρωμής

Το medellanutrition.gr προσφέρει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής στον πελάτη για την αγορά προϊόντων.

Πληρωμή μέσω PayPal

Με την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί της πληρωμής μέσω PayPal για να οδηγηθείτε στο online ασφαλές σύστημα συναλλαγών της PayPal όπου μπορείτε να πληρώσετε με την πιστωτική σας κάρτα μέσω λογαριασμού σας PayPal.  Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών.  Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο medellanutrition.gr.

Πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με ονομαστική κατάθεση του αντίτιμου της παραγγελίας σας στους παρακάτω λογαριασμούς της εταιρείας μας: Eθνική Τράπεζα: αριθμός λογαριασμού 692/470064-35 (MEDELLA A.E.B.E.) ΙΒΑΝ GR30 0110 6920 0000 6924 7006 435 Alpha Bank: αριθμός λογαριασμού 1990 0232 0000 647 (MEDELLA A.E.B.E.) IBAN GR36 0140 1990 1990 0232 0000 647

Παρακαλούμε μετά την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, ενημερώστε μας στο e-mail: [email protected] ή με φαξ στο 210-6821188 στέλνοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης. Αμέσως μετά θα αποσταλλούν τα προϊόντα σας.

Πληρωμη με αντικαταβολή

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για ποσά έως € 1.500 ενώ αποκλείεται για μεγαλύτερα ποσά. Για όλες τις πωλήσεις με καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – e mail) αλλά στην περίπτωση αυτή, επιπρόσθετα γίνεται και τηλεφωνική επιβεβαίωση, απευθείας με τον πελάτη. Επίσης σε περίπτωση που για την αγορά ζητείται έκδοση τιμολογίου (πώληση σε επιτηδευματία)  η αντικαταβολή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ συνολικά.

Πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express, Maestro και DINERS. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Μεταφορικά και Χρεώσεις
Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα αποστέλλονται οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός των περιοχών που δεν παρέχει υπηρεσίες η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον τόπο που ο χρήστης – πελάτης μας έχει υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier).

Στις περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας, δηλαδή μετά την επιτυχή προέγκριση της πιστωτικής κάρτα του αγοραστή ή της ενημέρωσης από αυτόν για την κατάθεση των χρημάτων στο τραπεζικό λογαριασμό, ξεκινά η διαδικασία προετοιμασίας της παραγγελίας.

Η κάθε παραγγελία, ενδεικτικά, θα παραδίδεται στον αγοραστή μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, εντός 2 εργασίμων ημερών για την περιοχή της Αττικής, εντός 3 εργασίμων ημερών για πρωτεύουσες νομών και εντός 5 εργασίμων ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση με τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier.

Για την Αθήνα και τις περισσότερες περιοχές της Αττικής τα προϊόντα μπορεί να αποσταλλούν με τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier ή και με δικά μας μέσα.

Οι προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η Medella δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που δεν μπορεί να επηρεάσει. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο η Medella προβλέπει ότι θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση οφείλει να έρθει σε επαφή με τον αγοραστή και να το ενημερώσει σχετικά.

Έξοδα αποστολής

Τα έξοδα αποστολής / αντικαταβολής επιβαρύνουν τον πελάτη και ορίζονται ως εξής:

Για αγορές κάτω των 30,00 € τα έξοδα αποστολής είναι 3,00€.

Το κόστος αντικαταβολής είναι 2,00 € και δεν περιλαμβάνεται στο κόστος αποστολής.

Εάν έχετε πληρώσει στην ιστοσελίδα μας με πιστωτική κάρτα ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή με Paypal, δεν θα χρεωθεί το κόστος αντικαταβολής.

Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09.00πμ - 7.00μμ. Πριν την παράδοση κλείνεται τηλεφωνικά ραντεβού συγκεκριμένη ώρα η οποία εξυπηρετεί τόσο το τμήμα διακίνησης του e-shop (σύμφωνα με το σύνολο των δρομολογίων της ημέρας) όσο και την προτίμηση του πελάτη.

Για αγορές άνω των 30 € η αποστολή θα είναι δωρεάν κατευθείαν στην πόρτα σας!
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier είναι ακόμα αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο.

Δεν υπάρχει ελάχιστη παραγγελία.

Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παράδοση είναι επιτυχής, ζητάμε τη συμμετοχή σας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης για προσωπικούς λόγους θέλει να επιστρέψει το προϊόν, θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής και επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής της αποστολής που οφείλεται είτε α) σε σφάλμα στην διεύθυνση αποστολής ή β) στο ότι κανείς δεν ήταν διαθέσιμος για την παραλαβή, το κόστος της δεύτερης προσπάθειας παράδοσης της παραγγελίας σας θα προστεθεί στο κόστος της πρώτης παράδοσης. Η εκ νέου παράδοση της αποστολής θα γίνεται μετά την καταβολή του νέου κόστους.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο ή βρίσκεται σε έλλειψη, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση αν η αναμονή φτάσει τις 5 ημέρες ερχόμαστε πάντα σε επικοινωνία μαζί σας.

Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Η πλήρης ικανοποίηση σας είναι ο στόχος μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την παραγγελία σας, μπορείτε να επιστρέψετε το αχρησιμοποίητο τμήμα αυτής εντός 10 ημερών από την αγορά για να έχετε την πλήρη πίστωση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Θα παρέχεται επίσης δωρεάν αποστολή επιστροφής εάν η επιστροφή σας είναι αποτέλεσμα δικού μας λάθους.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας μπορείτε να το επιστρέψετε πίσω, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στη διεύθυνση: Περικλέους 127, Γέρακας 15344, Αττική, υπόψη Τμήματος Επιστροφών.

Η επιστροφή λανθασμένου προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Εμείς, αφού παραλάβουμε το προϊόν και πιστοποιήσουμε ότι όντως είναι λανθασμένο, θα προχωρήσουμε στην επιστροφή του αντιτίμου, με βάση τον τρόπο επιστροφής που μας έχετε δηλώσει συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής που εμείς θα πληρώναμε για να στείλουμε το προϊόν.

Ακύρωση παραγγελίας

H ακύρωση μιας παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να μην ολοκληρώσετε το τελευταίο βήμα και να διακόψετε αυτόματα τη διαδικασία παραγγελίας.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 801 300 3098 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων σας.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 801 300 3098 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις σχετικές επιλογές σας.